Каталог книг

Хроники дома Ардалан
Хроники дома Ардалан

Переводчик: Васильева Е. И.

Dîroka malbata Ardalan

Роль языковых контактов в развитии языка курдов СССР
Бакаев Ч. Х.   Роль языковых контактов в развитии языка курдов СССР

Ç. Bakayêv   Rola danûstendên zimannasî di pêşketina zimanê kurdên Yekitiya Sovyeta berê de

1   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17     21